Przejdź do treści
baner4
ban2
ban6
Przejdź do stopki

Innowacje pedagogiczne 2020/2021

Treść

„Sport i zabawa to świetna sprawa”

Innowacja dedykowana jest dla wszystkich wychowanków naszego przedszkola od 3 roku życia. Jest odpowiedzią na obecne potrzeby dzieci i rodzin związane z zaistniałą sytuacją epidemiczną kraju. Czas realizacji innowacji obejmuje 5 miesięcy i odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, raz w tygodniu po pół godziny. Ma ona na celu szerzenie idei zdrowego trybu życia z wykorzystaniem różnych form aktywności ruchowej. Ma zachęcać i motywować dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w dyscyplinach sportowych oraz stosowania zasady fair play podczas rywalizacji. Innowacja „Sport i zabawa to świetna sprawa” jest naszą odpowiedzią na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, izolacją społeczną, ograniczeniami wyjść i korzystania z placów zabaw, brakiem zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Innowacja jest rozszerzeniem i wyjściem poza wymagania edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie ostatnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w przedszkolu zauważyliśmy, że dzieciom najbardziej brakuje inspiracji do podejmowania różnych form aktywności i nie wykazują większego zainteresowania sportem. Często dzieci nie mają możliwości zapoznania się z różnorodnymi formami aktywności i wyboru tych, które najbardziej im odpowiadają. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zorganizowania na terenie przedszkola zajęć z różnych dyscyplin sportowych, zaproszenie trenerów i instruktorów do prowadzenia zajęć i pokazania jak można spędzać czas wolny, z jakich zajęć korzystać, gdzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania od strony fizycznego i psychicznego rozwoju. Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zainteresowania dzieci różnymi dyscyplinami sportowymi, nietypowymi zajęciami ruchowymi i atrakcyjnymi formami spędzania czasu wolnego. Dzięki naszej innowacji najmłodsi będą potrafili w prawidłowy i bezpieczny sposób spożytkować typowe dla ich wieku rozpierające ich pokłady dziecięcej energii.

Harmonogram:

Miesiąc luty- zajęcia TEAKWONO

Miesiąc marzec- zajęcia FITNESS

Miesiąc kwiecień- zajęcia TAŃCA NOWOCZESNEGO

Miesiąc MAJ- zajęcia z GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ

Miesiąc CZERWIEC- zajęcia PIŁKA NOŻNA

14024