Portal - Muszyna
Strona główna / Cyfrowa Szkoła
Wtorek - 28 stycznia 2020 Agnieszki, Kariny, Lesława     "Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje piasek, lecz żniwiarzem, który wiąże snop" - Antoine de Saint Exupery
Aktualności
Nauczyciele
Dla rodziców
Statut
Regulaminy
Plan lekcji
Przedszkole w Muszynie
Rada Rodziców
UKS Góral
SKKT
Biblioteka
Świetlica
Współpraca zagraniczna
Zajęcia pozalekcyjne
Galeria archiwalna
Projekty europejskie
Projekt - Żyj z pasją
Cyfrowa Szkoła
Oferty pracy
REKRUTACJA 2019/2020
Projekt MKZ
Wymagania
Pytania i opinie
polski
Cyfrowa Szkoła

Kodeks TIK  ] [ Samouczki  ] [ Dla nauczycieli  ] [ Dla uczniów  ]Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”.

Projekt, którego realizację planuje się w okresie od marca 2012 do czerwca 2013 ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej.

Obejmuje ono cztery obszary:

  • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK
  • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników
  • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  • e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Celem programu pilotażowego jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Adam Bartusiak