Przejdź do treści
baner4
ban2
ban6
Przejdź do stopki

Informacje dla rodziców

Treść

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Muszynie

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe: 15 lutego - 28 lutego 2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia 2021r. - 6 kwietnia 2021r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 25 czerwca 2021r.
6. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

Terminy egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski (120 minut): 25.05.2021r. (wtorek) - godz. 9.00
a) matematyka (100 minut): 26.05.2021r. (środa) - godz. 9.00
a) język obcy nowożytny (90 minut): 27.05.2021r. (czwartek) - godz. 9.00
   

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte:

16.09.2020r. - Zebranie z rodzicami - godz. 16.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły (koncepcji pracy szkoły)
20-22.10.2020r. - DZIEŃ OTWARTY  – 16.00 - 18.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
1-2.12.2020r. - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
27.01.2021r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 16.00 – Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres
23-24.03.2021r. - DZIEŃ OTWARTY  – 16.00 - 18.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)  
19.05.2021r. - Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
14.06.2021r. - Zebrania z rodzicami – od godz. 16.00 -  Pisemna  informacja o  ocenach przewidywanych (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 

Dodatkowe dni wolne:

2 listopada 2020r.
4 stycznia 2021r.
5 stycznia 2021r.
30 kwietnia 2021r.
25 maja 2021r.
26 maja 2021r.
27 maja 2021r.
4 czerwca 2021r.

11380