Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Z życia świetlicy

Treść

Wrzesień świetlików

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie nigdy się nie nudzą. Każdy może tutaj miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny czas.

Przez cały rok czeka na uczniów mnóstwo atrakcji. Każdego dnia pod opieką nauczycieli mogą rozwijać swoje talenty, nabywać nowe umiejętności, a przede wszystkim przyjemnie i kreatywnie spędzać czas.

Szczególną uwagę zwracamy na:

  • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
    i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
  • rozwijanie samodzielności.

Prowadzone zajęcia świetlicowe dają dzieciom możliwość zarówno czynnego wypoczynku poprzez zabawy ruchowe, zabawy ruchowo-muzyczne i integracyjne w sali świetlicowej, zabawy rekreacyjno–sportowe na świeżym powietrzu (plac zabaw, boisko), jak również pozwalają na rozwijanie wielu zainteresowań: plastycznych, technicznych, muzycznych, przyrodniczych, czytelniczych i innych.

W trakcie codziennych zajęć zwracamy również szczególną uwagę na doskonalenie samodzielności oraz wszechstronny rozwój zarówno intelektualny jak i fizyczny naszych uczniów. W świetlicy mają możliwość rozwoju własnej aktywności, uczą się jak spędzać wolny czas, doskonalą umiejętności społeczne, odpoczywają i relaksują się.

W miesiącu wrześniu, wraz ze Świetlikami z grupy II p. Angeliki Buliszak obchodziliśmy Dzień Dobrych Wiadomości, Dzień Marzyciela, Dzień Budowlańca, Dzień Jabłka, Dzień Ptaków i Dzień Dinozaura!!!

Zapraszam do obejrzenia fotogalerii z zajęć świetlicowych, Angelika Buliszak

 

33876