Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Biblioteka

Treść

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  działa w każdy dzień nauki szkolnej.
Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek 7.30  -  14.15
wtorek 7.30 –  14.30
środa 7.30 –  14.30
czwartek 7.30 –  14.30
piątek 7.30 -  14.15
Z biblioteki korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kurierów Sądeckich, ich opiekunowie oraz pracownicy szkoły.
Uczniowie mają możliwość skorzystania z czytelni oraz  pracowni multimedialnej wyposażonej w telewizor, odtwarzacz DVD i kaset VHS, komputerów z dostępem do Internetu i drukarki.
W bibliotece zastosowano układ poziomowo-działowy księgozbioru. Dzieci i młodzież mają wolny dostęp do części księgozbioru i do działu lektur. Dla młodszych uczniów zastosowano tu układ alfabetyczny wg tytułów książek, a dla uczniów klas starszych alfabetyczny wg nazwisk autorów. Uczniowie mogą również samodzielnie wybierać książki z następujących działów: baśnie, bajeczki i wierszyki, komiksy, opowiadania dla najmłodszych, opowiadanie obyczajowe, historyczne i fantastyczne dla młodszych dzieci oraz książki przygodowe, obyczajowe, historyczne i fantastykę. Księgozbiór popularnonaukowy oraz literatura piękna są wyłączone z wolnego dostępu i książki z tych działów podają bibliotekarze.
Pracownicy biblioteki oprócz prac bibliotecznych prowadzą również akcje czytelnicze. Organizowane są konkursy oraz przygotowywane są okolicznościowe wystawy. Prowadzony jest również informator biblioteczny zawierający informacje o czytelnictwie, ogłoszenia biblioteczne oraz materiały dotyczące wyboru szkoły średniej i przyszłego zawodu.
Biblioteka oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek – lektur obowiązkowych i uzupełniających, beletrystyki dla uczniów i nauczycieli, wydawnictw informacyjnych, zbiorów specjalnych, czasopism oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom. W miarę posiadanych środków, a także otrzymywanych darów, księgozbiór jest stale aktualizowany pod kątem potrzeb i zainteresowań czytelników.
Zbiory biblioteki szkolnej na dzień 1.12.2020 r. to 15 006 książek. Uczniowie mogą również skorzystać z prenumerowanych czasopism Kumpel (dla kl. 0-3), Victor Junior (dla kl.4-6) i Victor (dla kl.7-8) oraz m.in. Młody Technik, National Geographic, Aura, Wiedza i Życie. Prenumerowane są również czasopisma dla nauczycieli m.in. Świetlica w Szkole, Biblioteka w Szkole, Głos Pedagogiczny.
Cały księgozbiór Biblioteki jest skatalogowany. Biblioteka posiada katalogi: alfabetyczny, rzeczowy oraz katalog tytułowy. Dostępne są również kartoteki zagadnieniowe dla uczniów i nauczycieli.
Na czas trwania obostrzeń związanych z pandemią zawieszono działalność Aktywu Bibliotecznego, wyjścia na lekcje biblioteczne do Biblioteki Publicznej MiGUM oraz lekcje biblioteczne w pracowni multimedialnej.
 
REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
1. Bibliotekarze noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami.
2. Czytelnicy podczas odwiedzin w bibliotece noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę. W bibliotece jednorazowo mogą przebywać 2 osoby.
3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
4. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, katalogów kartkowych, czytelni oraz pracowni multimedialnej i urządzenia kserograficznego.
5. Wprowadza się okres kwarantanny (48 godzin) dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Przyjęte książki trafiają do pudeł w wyznaczonym miejscu. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.

142039