Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Oferta

Treść

Witamy was w Nowym Roku szkolnym 2021/2022. Przed nami mnóstwo zabawy oraz nowych doświadczeń.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman

Praca dydaktyczna – wychowawcza w naszym przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. .

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony. Dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

Nasze Przedszkole to:

  •      Profesjonalna opieka i wykwalifikowana kadra pedagogiczna
  •      Przestronny i estetyczny plac zabaw (regularnie rozbudowywany)
  •      Możliwość całodziennego wyżywienia
  •      Dodatkowe zajęcia muzyczno-taneczne dla uzdolnionych dzieci
  •      Zajęcia z religii, rytmiki i języka angielskiego
  •      Występy teatralne i seanse kinowe (w przedszkolu lub wyjazdowe)
  •      Ogród, wyposażony w atestowany sprzęt rekreacyjny dla najmłodszych
  •      Spacery przyrodniczo – edukacyjne, atrakcyjne wycieczki, organizowane imprezy
  •      Kontakt z dziećmi z innych przedszkoli w Polsce i za granicą                              
  •      Udział i organizacja konkursów artystycznych, kiermaszów prac, akcji charytatywnych.

W naszym przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe:

mgr Albin Śliwiński - Rytmika

mgr Agnieszka Skrobacka - j.angielski

s. Joanna Tiplea - Religia

Nasze Przedszkole jest organizatorem corocznych wydarzeń gminnych tj.:

 a) Rodziców pląsy na dziecięce dąsy (występy rodziców dla dzieci)

 b) Polsko-Słowacki Festiwal Tańca Dzieci Przedszkolnych

 

Nasze przedszkole liczy w tym roku 5 oddziałów.

gr. I – trzylatki (sala na parterze) - wych. mgr Magdalena Januszewsa, Beata Jarzębak

gr. II – czterolatki (sala pod parterem) - wych. mgr Agata Śliwińska, Katarzyna Tischner-Surma

gr. III– pięciolatki (drugie piętro - duża sala) -wych. mgr Wioletta Polańska, Beata Jarzębak

gr. IV – pięcio/sześciolatki (drugie piętro - małą sala)  - wych. mgr Barbara Wąchała, Katarzyna Tischner-Surma

gr. V– sześciolatki (pierwsze piętro- duża sala) – wych. mgr Agata Nosal,Katarzyna Tischner-Surma

 

          

 

Ramowy plan dnia w przedszkolu

na rok szkolny 2021/2022

CZĘŚĆ I

 6.30-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne według zainteresowań, prace porządkowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne,

 8.00-8.15 Czynności higieniczne.

 8:20- 8.45 Śniadanie

 8:45–8.55 Czynności higieniczne

CZĘŚĆ II

8.55-9.05 Gimnastyka korekcyjna

09.05-10.05 Obowiązkowe zadania wychowawczo-dydaktyczne

CZĘŚĆ III

10.05-10.30 Zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości,

10.30- 11.00 Zajęcia dodatkowe (religia, j. angielski, rytmika, koła zainteresowań),

11.00- 11.20 Zabawy zorganizowane i swobodne (dydaktyczne, tematyczne) w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki, zabiegi higieniczne.

11.20- 11.30 Czynności higieniczne

11:30-12:00 Obiad

12.00- 12.15 Czynności higieniczno-porządkowe

CZĘŚĆ IV

12:15-13.50 Poobiedni relaks - leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej (grupy młodsze), grupy starsze - krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe – religia, j. angielski, rytmika, koła zainteresowań, zabiegi higieniczne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

13.45-14.00 Podwieczorek

CZĘŚĆ V

14:00-16:00 Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe, praca indywidualna z dzieckiem, Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rozchodzenie się dzieci.

 

142044