Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Informacje dla rodziców

Treść

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Muszynie

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 04 września 2023r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.
3. Ferie zimowe: 12 lutego - 25 lutego 2024r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca 2024r. - 2 kwietnia 2024r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2024r.
6. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

Terminy egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski (120 minut): 14.05.2024r. (wtorek) - godz. 9.00
a) matematyka (100 minut): 15.05.2024r. (środa) - godz. 9.00
a) język obcy nowożytny (90 minut): 16.05.2024r. (czwartek) - godz. 9.00
   

Obowiązkowe zebrania z rodzicami:

13.09.2023r. - Zebranie z rodzicami - godz. 16.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły (koncepcji pracy szkoły)
22.11.2023r. - Zebrania z rodzicami – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące
24.01.2024r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 16.00 – Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres
08.05.2024r. - Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące.
10.06.2024r. - Zebrania z rodzicami – od godz. 16.00 -  Pisemna  informacja o  ocenach przewidywanych.

Dodatkowe dni wolne:

- 2 listopada 2023r.
- 29 kwietnia 2024r.
- 30 kwietnia 2024r.
- 2 maja 2024r.
- 14 maja 2024r.
- 15 maja 2024r.
- 16 maja 2024r.
- 31 maja 2024r.

 

 

 

142039