Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Informacje dla rodziców

Treść

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Muszynie

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.
3. Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego 2023r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia 2023r. - 11 kwietnia 2023r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23 czerwca 2023r.
6. Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.

Terminy egzaminów:
Egzamin ósmoklasisty:

a) język polski (120 minut): 23.05.2023r. (wtorek) - godz. 9.00
a) matematyka (100 minut): 24.05.2023r. (środa) - godz. 9.00
a) język obcy nowożytny (90 minut): 25.05.2023r. (czwartek) - godz. 9.00
   

Obowiązkowe zebrania z rodzicami i dni otwarte:

13.09.2022r. - Zebranie z rodzicami - godz. 16.00: wybór Rady Rodziców, Rad Klasowych - omówienie planu pracy szkoły (koncepcji pracy szkoły)
19-20.10.2022r. - DZIEŃ OTWARTY  – 16.00 - 18.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
30.11.2022r. - Zebrania z rodzicami (dzień otwarty) – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
25.01.2023r. - Zebranie z rodzicami – od godz. 16.00 – Pisemna informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów za  I okres
22-23.03.2023r. - DZIEŃ OTWARTY  – 16.00 - 18.00 (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną)  
10-11.05.2023r. - DZIEŃ OTWARTY  – 16.00 - 18.00. Zebrania z rodzicami i dzień otwarty szkoły – od godz. 16.00 – Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.  Sprawy bieżące (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 
12.06.2023r. - Zebrania z rodzicami – od godz. 16.00 -  Pisemna  informacja o  ocenach przewidywanych (forma organizacji zostanie przekazana drogą elektroniczną) 

Dodatkowe dni wolne:

- 31 października 2022r.
- 2 maja 2023r.
- 4 maja 2023r.
- 5 maja 2023r.
- 23 maja 2023r.
- 24 maja 2023r.
- 25 maja 2023r.
- 9 czerwca 2023r.

 

77355