Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Modernizacja kształcenia zawodowego

Treść

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Celem projektu jest wsparcie orientacji zawodowej. Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich i ósmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa), w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli okazję uczestniczyć w „Festiwalu zawodów”. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie targów uczniowie na żywo będą mogli skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem. Targi organizowane będą w marcu i będą trwać trzy dni. Formuła targów zakłada odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywanych wspólnie przez szkoły zawodowe i pracodawców w tym powstające w subregionach Centra Kształcenia Zawodowego oraz szkoły zagraniczne współpracujące z WM oraz szkołami zawodowymi w Małopolsce. Charakter tych „laboratoriów” będzie w maksymalny sposób przybliżać uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje), ale także wskazywać na ciągłość procesu kształcenia od szkoły ponadgimnazjalnej do rynku pracy

 

Partnerstwo:

  • Lider projektu: Województwo Małopolskie
  • Organy prowadzące gimnazja z terenu WM
  • Partner koncepcyjno-merytorycznym – CPiP PK.

 

Regulamin rekrutacji

142040