Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Świetlica ZSP

Treść

"Człowiek dojrzały ma doświadczenie nieudanych wysiłków, więc pogodził się z losem . 
Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie może - pomóż! Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami i nałogami." 
/J. Korczak/


Świetlica szkolna działająca przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie czynna jest codziennie w godzinach od 10.30 do 16.00. Prowadzi również dyżur poranny w godzinach 7.00-8.00. 

INFORMACJE OGÓLNE:
 Wychowawcy:

  • mgr W. Paczyńska /pedagogika opiekuńcza z terapią/;
  • mgr A. Szkrobut /pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, spec.: resocjalizacja i terapia pedagogiczna; oligofrenopedagogika; spektrum autyzmu/;
  • mgr A. Buliszak /pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej,  oligofrenopedagogika; diagnoza i terapia pedagogiczna/;
  • mgr M.Wojak /geografia/

Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas I-III oraz IV-VI /zgodnie z regulaminem rekrutacji/. 

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki, umożliwiającej ich wszechstronny rozwój.
Cele szczegółowe:
zapewnienie możliwości rozwoju społeczno-moralnego;
zaspakajanie potrzeb psychicznych i społecznych wychowanków;
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań;
pomoc w wyrównywaniu braków w nauce.
Rodzaje prowadzonych zajęć:
zajęcia kształtujące i doskonalące umiejętności pisania, czytania i słuchania tekstu czytanego/ odwzorowywanie liter, pisanie w liniaturze, pisanie ze słuchu, czytanie bajek, opowiadań itp./;-zajęcia kształtujące umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy/ konkursy, quizy, zagadki itp./;
zajęcia wyzwalające aktywność twórczą oraz kształtujące umiejętności manualne/ wycinanki, wydzieranki, technika orgiami, malowanie farbami, kredkami, węglem,  zabawy z masami plastycznymi/;
zajęcia rozwijające sprawność ruchową/ zabawy na boisku szkolnym, szkolnym placu zabaw/;
korzystanie z  zasobów Internetowych- bezpieczne strony poświęcone dzieciom- wykorzystywanie ciekawych pomysłów na zajęcia plastyczno - techniczne; gry dydaktyczne- odpowiednie do wieku i możliwości; zabawy on-line doskonalące spostrzegawczość, koncentrację oraz umiejętności szkolne. 
Wybrane metody i sposoby pracy:
wykorzystywanie elementów Kinezjologii Edukacyjnej  P.E. Dennisona;
elementy sensoplastyki;
elementy terapii przez sztukę;
el. metody ruchu rozwijającego W. Sherborne
techniki relaksacyjne

Zaplecze dydaktyczne świetlicy szkolnej:
Świetlica szkolna dysponuje trzema salami. Na jej wyposażeniu znajdują się : duży telewizor, odtwarzacz DVD, rzutniki, komputer stacjonarny oraz dwa laptopy  z dostępem do Internetu. 
Świetlica  jest również  wyposażona w materiały dydaktyczne, gry planszowe, puzzle, słuchowiska dla dzieci, filmy  na DVD, książki i czasopisma, a także zabawki dla najmłodszych. 

CHARAKTERYSTYKA PRACY:
Świetlica umożliwia uczniom aktywne spędzanie wolnego czasu.
Praca wychowawcza przebiega zwykle w oparciu o przygotowany plan dydaktyczny świetlicy szkolnej. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wspólnie z wychowankami poznajemy regulamin bezpieczeństwa w świetlicy, wspominamy wakacje, uczymy się bezpieczeństwa na drodze unikając niebezpieczeństw. Poznajemy jak być przyjacielem, jak unikać agresji. Wykonujemy prace plastyczne z darów przyrody, obserwujemy zmiany w porach roku. Obchodzimy dzień nauczyciela czytając wiersze. Poznajemy również prawa dziecka i uczymy się o tolerancji i emocjach. Obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych.
 Poznajemy drogę Polaków do niepodległości, uczymy się szacunku do polskich symboli narodowych.
Obchodzimy Katarzynki i Andrzejki przygotowując dekoracje oraz wróżby andrzejkowe. W naszej świetlicowej rodzince przygotowujemy się również do świąt Bożego Narodzenia - przygotowujemy świąteczne dekoracje, stroimy drzewko, śpiewamy kolędy.
Zawsze pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach. Obchodzimy także święto naszej szkoły.  Poznajemy sławne Polki i tradycje Święta Kobiet.  Radujemy się ze Świąt Wielkiej Nocy. Wykonujemy prace techniczne - palmy, pisanki i ozdoby wielkanocne.
Obchodzimy Święto Konstytucji Trzeciego Maja oraz Dzień Zwycięstwa.
Dziękujemy z całego serca naszym Mamom i Tatusiom za trud wychowania i    bezgraniczną miłość wykonując laurki z życzeniami.
Uczymy się jak bezpiecznie przeżyć wakacje. Zdradzamy także nasze wakacyjne   plany  wykonując prace plastyczne.
Na zajęciach profilaktycznych uczymy się o swoich wadach i zaletach,  rozmawiamy o emocjach, tolerancji, staramy się zrozumieć siebie.
Wspólnie się uczymy, odrabiamy zadania, pomagamy sobie wzajemnie. 

Zapraszamy do nas !!!

142039