Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Andrzej Gancarz
Z-ca Dyrektora - mgr Janina Dziedzina

Nauczyciele

język polski:
mgr Małgorzata Beczkowicz
mgr Agnieszka Gierszewska 
mgr Marzena Marmuszewska
mgr Anna Bursztyńska-Rucka

język angielski:
mgr Agnieszka Skrobacka
mgr Marek Keklak
mgr Izabela Bajorek
 

język niemiecki:
mgr Anna Dziedzina

matematyka:
mgr Adam Bartusiak
mgr Jolanta Smyda
mgr Marcin Byrczak

historia:
mgr Andrzej Gancarz
mgr Iwona Bach-Buliszak

wos:
mgr Andrzej Gancarz

przyroda:
mgr Anna Zasadni
mgr Aneta Wróbel
mgr Katarzyna Ćmiel

biologia:
mgr Aneta Wróbel
mgr Katarzyna Ćmiel

chemia:
mgr Aneta Wróbel

fizyka:
mgr Anna Zasadni
mgr Aneta Wróbel

geografia
mgr Anna Zasadni
mgr Magdalena Wojak

informatyka:
mgr Adam Bartusiak
mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk
mgr Marcin Byrczak

technika:
mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marek Keklak

religia:
ks. mgr Robert Krzyszkowski
ks. mgr Piotr Zawiślak

wychowane do życia w rodzinie:
mgr Janina Dziedzina

wychowane fizyczne:
mgr Dorota Sopata
Stanisława Piróg
mgr Katarzyna Guzik
mgr Sebastian Skrobacki

muzyka:
mgr Monika Faron

plastyka:
mgr Magdalena Wojak

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Małgorzata Mirek
mgr Dorota Gancarz
mgr Barbara Kapłon
mgr Katarzyna Ćmiel
mgr Karolina Kiczka
mgr Anna Polańska
mgr Albin Śliwiński
mgr Justyna Klimek
mgr Agnieszka Szkrobut
mgr Danuta Rutka
mgr Angelika Buliszak

świetlica szkolna:
mgr Angelika Buliszak
mgr Wioletta Paczyńska

pedagog szkolny:
mgr Danuta Kajfasz

pedagog specjalny:
mgr Anna Polańska

psycholog:
mgr Urszula Drozd

biblioteka szkolna:
mgr Anna Duda
mgr Agata Chlipała
mgr Janina Dziedzina

142042