Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Andrzej Gancarz
Z-ca Dyrektora - mgr Janina Dziedzina

Nauczyciele

język polski:
mgr Małgorzata Beczkowicz
mgr Agnieszka Gierszewska 
mgr Marzena Marmuszewska

język angielski:
mgr Agnieszka Skrobacka
mgr Marek Keklak
mgr Izabela Bajorek
mgr Ewa Słabończyk-Bryjak

język niemiecki:
mgr Anna Dziedzina

matematyka:
mgr Adam Bartusiak
mgr Jolanta Smyda
mgr Marcin Byrczak

historia:
mgr Agnieszka Gierszewska
mgr Iwona Bach-Buliszak

wos:
mgr Andrzej Gancarz

przyroda:
mgr Anna Zasadni
mgr Aneta Wróbel
mgr Katarzyna Ćmiel

biologia:
mgr Aneta Wróbel
mgr Katarzyna Ćmiel

chemia:
mgr Aneta Wróbel

fizyka:
mgr Anna Zasadni
mgr Aneta Wróbel

geografia
mgr Anna Zasadni
mgr Magdalena Wojak

informatyka:
mgr Adam Bartusiak
mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk

technika:
mgr inż. Bartłomiej Tokarczyk

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Marek Keklak

religia:
ks. mgr Robert Krzyszkowski
ks. mgr Piotr Zawiślak

wychowane do życia w rodzinie:
mgr Janina Dziedzina

wychowane fizyczne:
mgr Dorota Sopata
Stanisława Piróg
mgr Katarzyna Guzik
mgr Sebastian Skrobacki

muzyka:
mgr Monika Faron

plastyka:
mgr Magdalena Wojak

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Małgorzata Mirek
mgr Dorota Gancarz
mgr Barbara Kapłon
mgr Katarzyna Ćmiel
mgr Karolina Kiczka
mgr Anna Polańska
mgr Albin Śliwiński
mgr Justyna Klimek
mgr Agnieszka Szkrobut

świetlica szkolna:
mgr Angelika Buliszak
mgr Wioletta Paczyńska

pedagog szkolny:
mgr Danuta Kajfasz

pedagog specjalny:
mgr Anna Polańska

psycholog:
mgr Urszula Drozd

biblioteka szkolna:
mgr Anna Duda
mgr Agata Chlipała
mgr Janina Dziedzina

77355