Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Innowacje pedagogiczne 2020/2021

Treść

„Sport i zabawa to świetna sprawa”

Innowacja dedykowana jest dla wszystkich wychowanków naszego przedszkola od 3 roku życia. Jest odpowiedzią na obecne potrzeby dzieci i rodzin związane z zaistniałą sytuacją epidemiczną kraju. Czas realizacji innowacji obejmuje 5 miesięcy i odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, raz w tygodniu po pół godziny. Ma ona na celu szerzenie idei zdrowego trybu życia z wykorzystaniem różnych form aktywności ruchowej. Ma zachęcać i motywować dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, uczestnictwa w dyscyplinach sportowych oraz stosowania zasady fair play podczas rywalizacji. Innowacja „Sport i zabawa to świetna sprawa” jest naszą odpowiedzią na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, izolacją społeczną, ograniczeniami wyjść i korzystania z placów zabaw, brakiem zajęć dodatkowych pozalekcyjnych. Innowacja jest rozszerzeniem i wyjściem poza wymagania edukacyjne zawarte w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Na podstawie ostatnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w przedszkolu zauważyliśmy, że dzieciom najbardziej brakuje inspiracji do podejmowania różnych form aktywności i nie wykazują większego zainteresowania sportem. Często dzieci nie mają możliwości zapoznania się z różnorodnymi formami aktywności i wyboru tych, które najbardziej im odpowiadają. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba zorganizowania na terenie przedszkola zajęć z różnych dyscyplin sportowych, zaproszenie trenerów i instruktorów do prowadzenia zajęć i pokazania jak można spędzać czas wolny, z jakich zajęć korzystać, gdzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania od strony fizycznego i psychicznego rozwoju. Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z zainteresowania dzieci różnymi dyscyplinami sportowymi, nietypowymi zajęciami ruchowymi i atrakcyjnymi formami spędzania czasu wolnego. Dzięki naszej innowacji najmłodsi będą potrafili w prawidłowy i bezpieczny sposób spożytkować typowe dla ich wieku rozpierające ich pokłady dziecięcej energii.

Harmonogram:

Zajęcia TEAKWONDO- LUTY

Zajęcia z teakwondo prowadzo Pan Kamil Kiczka. Taekwondo to sztuka walki, której towarzyszą konkretne zasady moralne, ustanowione przez mistrza Choi Hong Hi. Wśród pięciu "filarów" taekwondo znajdują się: grzeczność i uprzejmość, rzetelność i uczciwość, wytrwałość ,opanowanie i samokontrola, odwaga i nieugięty duch.Podczas zajęci dzieci uczą się podstawowych kopnięć .Kopią lub uderzają w powietrze, poduchy i tarczę – czyli cel, zdobywając w ten sposób cenne dla nich zdolności koordynacji i koncentracji.Pan Kamil wytrwale i cierpliwie trenował z dziećmi dzięki czemu zajęcia mijały w miłej atmosferze. Dziękujemy.

 


Zajęcia Fitness- MARZEC

Zajęcia w ramach innowacji prowadzone były przez Panią Katarzynę Guzik i Małgorzatę Czubę.Wszyscy ubrani w sportowe stroje dzielnie próbowali odwzorowywać poszczególne ćwiczenia pokazywane przez panią Kasię.Ciekawe przyrządy do ćwiczeń zachęcały przedszkolaki do czynnego włączenia się w trening. Pałamy nadzieją, że pozytywny stosunek do ćwiczeń fizycznych zaszczepiony we wczesnym dzieciństwie przyniesie pozytywne skutki zdrowotne dla naszych przedszkolaków w przyszłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taniec nowoczesny-KWIECIEŃ

Taniec nowoczesny jest połączeniem różnych ciekawych technik: standardowych i latynoamerykańskich. Dzieci podczas zajęć stopniowo poznawały kroki i wkraczały w niezwykły taneczny świat. Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci pobudzają wyobraźnię i dają możliwość wyrażenia emocji, co jest bardzo ważne w prawidłowym rozwoju młodych ludzi. W trakcie zajęć i oprócz rozgrzewki i układu choreograficznego pojawiają się również ćwiczenia fizyczne i oddechowe – wszystko przy dźwiękach radosnej muzyki.

 


Gimnastyka ogólnorozwojowa-MAJ

Prowadzone przez Panią Dorotę Sopatę  i Małgorzatę Czubę. To zajęcia dla dzieci z zestawami ćwiczeń ogólnych – polecanych dla zwiększenia sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej rozwiną w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną, a także korzystnie wpłyną na ogólny rozwój dziecka, wzmocnią organizm jak również będą kształtować prawidłową postawę dziecka. Prowadzone są one w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych. Na zajęciach były wykorzystywane najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi.


Piłka nożna -CZERWIEC

Zajęcia z piłki nożnej prowadzone są przez Pana Wojciecha Czubę. Pod jego okiem mają możliwość świetnej zabawy z piłkami. Te zajęcia to z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie. Kto wie Kto wie, czy wśród naszych przedszkolaków nie kryje się talent sportowy, który będzie głośny na cały świat?

 

142039