Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Rekomendacje MEN w sprawie koronawirusa - informacja dla rodziców

Treść

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa Drodzy rodzice: - porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; - poinformujcie, że w toaletach w szkole w widocznym miejscu jest wywieszona instrukcja dotyczącą mycia rąk do której powinni się stosować; - nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły; - poinformujcie swoje dzieci, że jeśli nie miały kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw; - nie proponujcie wychowawcom i swoim dzieciom organizacji wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa; - jeśli wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego; - rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368); - Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19 , tel. (+48) 18 443 54 64; tel. sekr. (+48) 18 443 57 32 Dyżur przy służbowym telefonie komórkowym poza godzinami urzędowania Stacji - 692 238 655
67696