Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Zakończenie rekrutacji do kl. I SP

Treść

Informuję, że w dniu 27 marca 2020r. zakończyła się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie. Wszyscy kandydaci, którzy mieszkają w obwodzie naszej szkoły zostali z urzędu przyjęci do klasy pierwszej, na podstawie wypełnionego przez rodzica zgłoszenia. (33 osoby) Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, są przyjmowani do klasy pierwszej po wypełnieniu wniosku przez rodzica i na jego podstawie przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W dniu 3 kwietnia 2020r. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do klasy pierwszej wszystkich kandydatów podlegających rekrutacji. (tj. 9 osób) Lista dziewięciu zakwalifikowanych kandydatów została wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły. (wejście od wewnętrznego podwórka) Rodzice tych uczniów są proszeni w dniach od 13 do 17 kwietnia br. o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej. Odpowiedni druk można pobrać ze strony szkoły: zso.muszyna.pl. (zakładka: Rekrutacja 2020/2021, Szkoła Podstawowa.) Pobrany i wypełniony druk (skan) - "Oświadczenie woli przyjęcia do kl. I SP" - należy przesłać na adres e-mailowy szkoły: sekretariat_zso_muszyna@poczta.onet.pl. w/w terminie. Dyrektor ZSP w Muszynie Andrzej Gancarz
69472