Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Informacja Dyrektora w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21

Treść

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! Bardzo serdecznie witam Wszystkich Państwa w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Najcieplej witam, najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę – uczniów klas I. Proszę rodziców i wychowawców klas I o przekazanie im moich pozdrowień i powitania. Informuję, że nowymi nauczycielami w naszej szkole są: Pan Albina Śliwiński, który będzie wychowawcą uczniów kl. Ib oraz Ksiądz Piotr Zawiślak. W tym szczególnym dniu rozpoczęcia roku szkolnego pamiętajmy, o rocznicy wybuchu II wojny światowej. O tym co wydarzyło się w naszej ojczyźnie w dniu 1 września 1939r. Pamiętajmy zawsze o bohaterach tamtych czasów, pamiętajmy, że oni ginęli, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Pamiętajmy o patronach naszej szkoły – Kurierach Sądeckich. Proszę wychowawców klas o uczczenie pamięci poległych minutą ciszy w trakcie spotkań z wychowankami w tym dniu. Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/21 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Muszynie w systemie stacjonarnym w nowej rzeczywistości spowodowanej pandemią coronavirusa. W historii edukacji, którą pamiętam, nigdy nie zdarzyło się tak, aby wszyscy uczestnicy tego procesu musieli wzajemnie ze sobą przebywać stosując się do tak wielkich ograniczeń. Mam nadzieję, że ta nowa sytuacja nie zmieni dobrych stosunków społecznych ukształtowanych od lat w naszej szkole, nie wpłynie negatywnie na zawiązane do tej pory przyjaźnie i kiedyś pozostanie w naszej pamięci jako czas troski o innych, ich los i bezpieczeństwo. Liczę w tym względzie na wyrozumiałość wszystkich uczestników procesu wychowawczo - edukacyjnego. Informuję, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły po wcześniejszych konsultacjach z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w dniu 27 sierpnia 2020r. wydałem Zarządzenie nr 29/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie w sprawie procedury funkcjonowania zespołu w czasie epidemii. Pełną treść tego zarządzenia przekazuję Państwu w załączeniu i bardzo proszę o dokładne zapoznanie z nim Państwa dzieci. Jakie są te najważniejsze ograniczenia związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w warunkach epidemii? (wypis z zarządzenia) 1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 2. Przy wejściach do budynku zorganizowana jest dla wszystkich strefa do odkażania rąk. 3. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą w wyjątkowych przypadkach wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tylko w wyznaczonych obszarach) zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 5. W trakcie pobytu w częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie, świetlica, biblioteka szkolna, toalety, gabinet pielęgniarki, sekretariat i inne) obowiązuje pracowników i uczniów zasłanianie ust i nosa lub zachowanie dystansu społecznego 1,5m. 6. Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami o różnych godzinach: a/ Wejście dla uczniów kl. I-II będzie otwarte: w godz. 7.40 do godz. 8.00, w godz. 11.25 do 11.40 i od 12.15 do 12.35 od strony parkingu szkolnego (wejście funkcjonujące dla tej grupy wiekowej już od 2014r.) Uczniowie kl. Ia przychodzą do szkoły o godz. 7.40 a uczniowie kl. Ib o godz. 7.50 i są odbierani przez wychowawców klas/nauczycieli rozpoczynających zajęcia (pierwsza lekcja) . b/Wejście dla uczniów kl. III-VI będzie otwarte w godz. 7.30 do godz. 8.00, oraz na przerwach po zakończonych w danej klasie zajęciach, od strony ul. Rynek (wejście obok kawiarni Szarotka). c/Wejście dla uczniów kl. VII-VIII będzie otwarte w godz. 7.45 do godz. 8.00, oraz na przerwach po zakończonych w danej klasie zajęciach, od strony ul. Rynek (wejście ewakuacyjne - budynek dawnego gimnazjum). d/Wejście główne (od strony ul. Rolanda) otwarte będzie dla uczniów dowożonych do szkoły, uczniów PZS oraz osób trzecich w godzinach pracy szkoły. 7. Uczniowie na stałe mają przydzielone sale lekcyjne, w których się uczą: kl.Ia-sala 320, kl.Ib-sala 313, kl.IIa-sala 321, kl.IIb-sala 312, kl.IIIa-sala 322, kl.IIIb-sala 323, kl.IVa-sala 303, kl.IVb-sala 304, kl. Va-sala 214, kl.VIa-sala 213, kl.VIb-sala 223, kl.VIIa-sala 224, kl.VIIb-sala 222, kl.VIIc-sala 212, kl.VIIIa-sala 202, kl.VIIIb-sala 203, 8. Uczniowie kl. I – mają szatnie na parterze a uczniowie kl.II na półpiętrze pomiędzy piętrem I a II Starej Szkoły. Uczniowie kl. III-VIII na stałe mają przydzielone boksy w szatniach (w miarę możliwości co drugi boks) 3a – szatnia nr 29, 3b – szatnia 31, 4a – szatnia nr 34, 4b-szatnia nr 32, 5a-szatnia nr 30, 6a-szatnia nr 28, 6b - szatnia nr 18, 7a-szatnia nr 16, 7b-szatnia nr 14, 7c-szatnia nr 12, 8a - szatnia nr 10, 8b - szatnia nr 8 9. Podczas przerw na jednym korytarzu może przebywać tylko jedna klasa pod opieką nauczyciela dyżurującego, pozostali uczniowie pozostają w wyznaczonych salach pod opieką nauczyciela. 10. Został wprowadzony i będzie rygorystycznie przestrzegany harmonogram wydawania posiłków na wydzielonych dla poszczególnych klas stołach: a/Uczniowie I-V – przerwa godz. 12.15 -12.35 (dot. dzieci nie uczęszczających na świetlicę) b/Uczniowie VI-VIII – przerwa godz. 13.20 -13.35 (dot. dzieci nie uczęszczających na świetlicę) Po uzgodnieniach z Radą Rodziców została wydłużona przerwa obiadowa po 6 lekcji o 5 minut. Tym samych lekcja 7 – będzie się kończyła o godz.14.20. c/Uczniowie uczęszczający na świetlicę spożywają posiłki w trakcie trwania lekcji 5, 6 i 7 pod opieką wychowawców świetlicy. 11. Został wprowadzony zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Bardzo proszę wszystkich Państwa o zrozumienie dla tych ograniczeń i stosowanie się do zasad wynikających z w/w zarządzenia. Rodziców i Nauczycieli proszę, o uświadomienie dzieci o konieczności ich stosowania. To wszystko w trosce o Państwa bezpieczeństwo, dzieci, rodziców ale i również wszystkich pracowników szkoły. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Wszystkim, by był on jak najbardziej owocny. By nauka dla uczniów nie była tylko nudnym i trudnym obowiązkiem, ale powodem do satysfakcji i dalszego rozwoju. Rodzicom życzę, dobrej współpracy ze szkołą, by przybliżała ona uczniów do osiągnięcia sukcesu. Nauczycielom - wielu sukcesów w pracy zawodowej. Informacje dodatkowe: 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 (1.09.2020r. - wtorek) 9.00 – Msza Św. w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Muszynie ok. 10.00 – Spotkania z wychowawcami, (ok. 45 minut) w wyznaczonych na stałe salach lekcyjnych (uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami mając zasłonięte usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły, stosując się do zasad sanitarnych, nie będzie wspólnej akademii) 2. Od środy będą odbywały się lekcje wg podziału godzin, który został dzisiaj (tj. 28.08.2020r.) zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.zso.muszyna.pl) 3. Biblioteka: Informacja dotycząca zasad odbioru podręczników i ćwiczeń zostanie przekazana w terminie późniejszym (podręczniki i ćwiczenia pomimo wcześniejszego zamówienie już w maju br. nie zostały dostarczone przez wydawnictwa do szkoły). 4. Świetlica: Dzieci na świetlice szkolną należy zapisywać do dnia 4 września 2020r. poprzez Dziennik Elektroniczny Vulcan, kierując informacje bezpośrednio do Pani Agnieszki Szkrobut lub telefonicznie na jej numer tel. +48 506 034 824. (należy podać imię i nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza) 5. Stołówka szkolna: Dzieci, które będą spożywać obiady na stołówce szkolnej należy zapisywać poprzez kontakt telefoniczny z firmą prowadzącą żywienie. PHU Urszula Zalewska. Numer telefonu: + 48 511 404 157.

Dyrektor ZSP w Muszynie: Andrzej Gancarz

69469