Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny „Obrazy z życia św. Józefa”

Konkurs plastyczny „Obrazy z życia św. Józefa”

Treść

Zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym:

„Obrazy z życia św. Józefa”

 

Papież Franciszek ogłosił ROK 2021 rokiem ŚWIĘTEGO JÓZEFA. 

Święty Józef jest też Patronem parafii w Muszynie, do której należy również nasza szkoła, dlatego powinien być szczególnie bliski dzieciom.

On nie tylko pragnie wskazać każdemu właściwą drogę, ale też oręduje w naszych sprawach przed Bogiem. Warto lepiej poznać Jego Osobę oraz nawiązać z Nim serdeczną więź.

 

ADRESACI:

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych klas „0” oraz uczniów kl. I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie.

Odpowiedzialni: Ks. Piotr Zawiślak i S. Antonia Tiplea

 

CELE KONKURSU:

 1. Odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech św. Józefa - patrona parafii w Muszynie;
 2. Promowanie wartości chrześcijańskich w codziennych sytuacjach życiowych;
 3. Pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości św. Józefa;
 4. Rozwijanie aktywności twórczej i talentów plastycznych;
 5. Kształtowanie wrażliwości uczniów i pogłębienie uczuć religijnych;
 6. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 7. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów.

 

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

- kategoria I – dzieci przedszkolne klas „0” i uczniowie klas I szkoły podstawowej;

- kategoria II – uczniowie klas II i III szkoły podstawowej.

3. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu „Obrazy z życia św. Józefa”.

4. Format pracy: A4.

5. Technika wykonania: dowolna (rysunek, malarstwo, witraż, wydzieranka).

6. Po wykonaniu pracy należy ją przekazać w szkole ks. Piotrowi
lub s. Antonii, a w razie niemożności przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie; 33-370 Muszyna, ul. Rynek 13 (z dopiskiem: Konkurs – Św. Józef ) do dnia 19.03.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Każda praca powinna zawierać etykietkę – imię i nazwisko dziecka.

 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 marca 2021r.

 

KRYTERIA OCEN PRACY:

 1.  Wkład pracy, oryginalność i pomysłowość;
 2.  Dobór środków i technik plastycznych;
 3.  Walory artystyczne;
 4.  Jury konkursowe przyzna trzy główne nagrody w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

 

UWAGI ORGANIZATORÓW:

 1.  Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.
 2.  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.
 3.  Uczestnikom konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i publikowania prac.
 4.  Wybrane prace zostaną umieszczone w formie wystawy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Muszynie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

69471