Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

„Pierwsi wśród równych”

„Pierwsi wśród równych”

Treść

   W piątek 17 września 2021 roku do szkoły przybyli nasi tegoroczni absolwenci: Anna Wróbel i Jan Wojak. Zostali zaproszeni przez Dyrekcję, by odebrać medale PRIMUS INTER PARES. Honorowa nagroda przyznawana jest na zakończenie klasy ósmej uczniom, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen co najmniej 5,5 oraz najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Tegoroczni absolwenci uzyskali bardzo wysokie wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych i dzięki temu dostali się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych. W historii naszej szkoły po raz pierwszy przyznano dwa medale. Pan dyrektor Andrzej Gancarz oraz pani dyrektor Janina Dziedzina wręczyli wyróżnionym absolwentom medale i dyplomy. Uczniowie otrzymali również nagrody rzeczowe. Tablety ufundowane przez Radę Rodziców przekazała przewodnicząca pani Ewelina Turska.
   Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów. Gratulujemy im serdecznie. Mamy nadzieję, że obecni ósmoklasiści wezmą przykład ze swoich starszych kolegów.

67701