Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

Projekt edukacyjny „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”

Projekt edukacyjny „Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”

Treść

        Drodzy Rodzice, z radością informujemy, że  w roku szkolnym 2021/2022, uczniowie klas 3 będą realizować międzynarodowy projekt edukacyjny „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”- III edycja pt. „Poznajemy zawody”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
       Projekt opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.
     Projekt uzyskał patronat honorowy MEiN.
     Główne cele projektu to:
- rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
- rozwijanie aktywności czytelniczej,
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
- zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
- wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jako o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
- integracja zespołu klasowego,
- współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. 

Projekt składa się z trzech modułów:
I MODUŁ od 1.10.2021 r. do 31.12.2021r.
Podróże małe i duże

II MODUŁ od 01.01.2022r. do 31.03.2022 r.
Naukowy zawrót głowy

III MODUŁ od 01.04.2022 r. do 31.05.2022 r.
Na ratunek 

Projekt realizowany jest pod opieką wychowawców: p. Katarzyny Ćmiel i p. Karoliny Kiczki.

 

77355