Przejdź do treści
banerstatyczny
Przejdź do stopki

Inauguracja roku szkolnego 2022/23 - informacje

Inauguracja roku szkolnego 2022/23 - informacje

Treść

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Bardzo serdecznie witam Wszystkich Państwa w przededniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. Najcieplej witam, najmłodszych uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę – uczniów klas I. Informuję, że nowymi nauczycielami w naszej szkole będą: Pani Justyna Klimek i Pani Urszula Drozd. Pani Justyna Klimek  w zastępstwie za Panią Karolinę Kiczkę będzie wychowawczynią klasy 1a. Natomiast Pani Urszula Drozd będzie pełniła funkcje psychologa szkolnego a Pani Anna Polańska dodatkowo będzie pedagogiem specjalnym. Konieczność zatrudnienia w szkole psychologów i pedagogów specjalnych wynika ze zmiany prawa oświatowego w zakresie udzielania uczniom pomoc.

W tym szczególnym dniu rozpoczęcia roku szkolnego pamiętajmy, o rocznicy wybuchu II wojny światowej. O tym co wydarzyło się w naszej ojczyźnie w dniu 1 września 1939r. Pamiętajmy zawsze o bohaterach tamtych czasów, pamiętajmy, że oni ginęli, byśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Pamiętajmy o patronach naszej szkoły – Kurierach Sądeckich.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/23 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Muszynie w systemie stacjonarnym, z nadzieją że tak upłynie cały rok i nie będziemy musieli przechodzić na zdalny tryb nauczania.

W tym roku szkolnym nie będzie szczegółowych zasad w zakresie przebywania uczniów w jednej sali lekcyjnej (uczniowie będą korzystali z różnych sal wg salówki umieszczonej w planie lekcji).

* Pomimo tego warto jednak stosować się do takich zasad jak:
* Szczepienie - rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
* Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
* Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
* Wietrzenie sal  - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
* Zbędne przemieszczanie się po szkole.

Ponadto przypominam, że:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Przy wejściach do budynku zorganizowana jest dla wszystkich strefa do odkażania rąk.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły (do wyznaczonej przestrzeni wspólnej).
6. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk.   

7. Uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami:
a/ Wejściem głównym (od strony ul. Rolanda), które otwarte będzie od godz. 7.00.
b/ Wejściem od strony ul. Rynek (obok kawiarni Szarotka), które otwarte będzie od godz. 7.30 do 8.00  oraz na przerwach po zakończonych w danej klasie zajęciach.
c/Wejściem dla uczniów kl. I-III od strony parkingu szkolnego (wejście funkcjonujące dla tej grupy wiekowej już od 2014r.), które będzie otwarte: w godz. 7.45 do godz. 8.00, w godz. 11.25 do 11.40 i od 12.15 do 12.35. Uczniowie kl. Ia i Ib przychodzą do szkoły o godz. 7.45 i są odbierani przez wychowawców klas /nauczycieli rozpoczynających zajęcia (pierwsza lekcja).

8. Przydział szatni uczniowskich:
1a - szatnia pomiędzy I i II piętrem SP; 1b - parter SP; 2a - szatnia nr 34; 2b – szatnia nr 33; 3a – szatnia nr 27; 3b – szatnia 28; 4a – szatnia nr 16; 4b - szatnia nr 14; 5a - szatnia nr 11; 5b - szatnia nr 12; 6a - szatnia nr 8; 6b - szatnia nr 10; 7a - szatnia nr 7; 8a - szatnia nr 5; 8b - szatnia nr 6; odział przyg. I-III - szatnia nr 17, odział przyg. IV-VI - szatnia nr 18.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę Wszystkim, by był on jak najbardziej owocny. By nauka dla uczniów nie była tylko nudnym i trudnym obowiązkiem, ale powodem do satysfakcji i dalszego rozwoju. Rodzicom życzę, dobrej współpracy ze szkołą, by przybliżała ona uczniów do osiągnięcia sukcesu. Nauczycielom - wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Informacje dodatkowe:
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 (1.09.2022r. - czwartek):
9.00 – Msza Św. w Kościele pod wezwaniem św. Józefa w Muszynie dla wszystkich uczniów
ok. 10.00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022-23 na Hali sportowej
Po inauguracji na hali sportowej – spotkania uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach lekcyjnych.

2. Od piątku będą odbywały się lekcje wg podziału godzin, który zostanie przekazany uczniom na spotkaniach z wychowawcami w dniu 1.09. br. i zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.zso.muszyna.pl)

3. Biblioteka: Podręczniki dla uczniów klas pierwszych będzie można odebrać po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 1.09.2022. Informacja dotycząca zasad odbioru podręczników i ćwiczeń pozostałym uczniom zostanie przekazana w terminie późniejszym .

4. Świetlica: Dzieci na świetlice szkolną należy zapisywać do dnia 7 września 2022r. poprzez Dziennik Elektroniczny Vulcan, lub bezpośrednio do Pani Wioletty Paczyńskiej lub Angeliki Buliszak. (należy podać imię i nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza)

5. Stołówka szkolna: Dzieci, które będą spożywać obiady na stołówce szkolnej należy zapisywać poprzez kontakt telefoniczny z firmą prowadzącą żywienie. PHU Urszula Zalewska. Numer telefonu: + 48 511 404 157.


Informuję że uczniowie będą dowożeni „do” i „ze” szkoły wg następującego harmonogramu:
1.09.2022r.(czwartek) - w dzień rozpoczęcia roku szkolnego 2022/23

1.     Odjazd autobusu z Dubnego – godz. 8.30

2.     Odjazd autobusu spod ośrodka „Kolejarz” -  godz. 8.50

3.     Wyjazd ze szkoły do ośrodka „Kolejarz” – godz. 11.30

4.     Wyjazd ze szkoły do Dubnego – godz. 11.50

 

od 2.09.2022r.(piątek) – rozkład odjazdów autobusów w dni nauki szkolnej, taki sam jak w ubiegłym roku

1.   Odjazd autobusu z Dubnego – godz. 7.20

2.   Odjazd autobusu spod ośrodka „Kolejarz” - godz. 7.50

3.   Wyjazd ze szkoły do ośrodka „Kolejarz” – godz. 12.15

4.   Wyjazd ze szkoły do Dubnego – godz. 14.25


Dyrektor ZSP w Muszynie:
Andrzej Gancarz

143956