Przejdź do treści
ban2
ban6
ban3
baner4
Przejdź do stopki

„Pierwsi wśród równych”

„Pierwsi wśród równych”

Treść

W piątek 2 września 2022 roku do szkoły przybyli nasi tegoroczni absolwenci: Katarzyna Mikołajczyk i Szymon Garncarczyk. Zostali zaproszeni przez Dyrekcję, by odebrać medale PRIMUS INTER PARES. Honorowa nagroda przyznawana jest na zakończenie klasy ósmej uczniom, którzy uzyskali na świadectwie średnią ocen co najmniej 5,5 oraz najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. W historii naszej szkoły po raz drugi przyznano dwa medale. Pan dyrektor Andrzej Gancarz oraz pani dyrektor Janina Dziedzina wręczyli wyróżnionym absolwentom medale i dyplomy. Uczniowie otrzymali również nagrody rzeczowe - tablety. W uroczystości uczestniczyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewelina Turska, wychowawcy klas oraz rodzice uczniów. Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów. Gratulujemy im serdecznie. Mamy nadzieję, że obecni ósmoklasiści wezmą przykład ze swoich starszych kolegów.

Zdjęcia

69471